Specialist hoogbegaafdheid

In mijn praktijk of ambulant begeleid ik, Pauline Groeneveld, begaafde kinderen die problemen ondervinden op cognitief, sociaal, emotioneel en/of motorisch gebied. De hond is mijn trouwe co-coach.

Motorisch Remedial teacher

Wanneer een niet goed doorlopen motorische ontwikkeling mede de oorzaak blijkt te zijn van een slordig handschrift, laag werktempo, slechte concentratie, korte spanningsboog, moeite met automatiseren en/of gedragsproblemen gaan we ook daarmee aan de slag door middel van Psychomotorisch Remedial Teaching en Reflexintegratie volgens de methodes van Masgutova (MNRI) en Blomberg (Rhythmic Movements)Jeugd- en gezinsprofessional

Ik ben opgenomen in het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) dit is hét beroepsregister voor jeugd-en gezinsprofessionals in Nederland. SKJ ziet toe op kwaliteit, toetsing en scholing. Soms is (deel)vergoeding mogelijk vanuit PGB, wanneer de hulpvraag gedragsgerelateerd is. U kunt hiernaar vragen bij het Jeugdteam van uw gemeente. Ik werk boven regionaal.

Tevens ben ik geregistreerd bij de Landelijke beroepsvereniging Remedial Teachers.

Even voorstellen

Mijn naam is Pauline Groeneveld en ik ben moeder van een zoon (2005). Van jongs af aan heb ik mij afgevraagd waarom sommige slimme kinderen wel goed presteren op school en andere intelligente kinderen niet. Nadat ik zelf in de 4e van het VWO tweemaal achter elkaar was blijven zitten betrof deze vraag ook mijn eigen ontwikkeling. Na de ziekte van Pfeiffer leek ik opeens niet meer te kunnen leren.  Veel van mijn studieproblemen werden gelinkt aan deze ziekte. Aangezien ik het VWO niet meer mocht afronden kon ik niet gaan studeren om Kinderpsycholoog te worden. Toen ik na mijn opleiding tot Goudsmid en Juwelier Edelsteenkunde ging studeren (FGA) bleek ik zeer snel alles in mij op te nemen en deze opleiding snel af te kunnen ronden, terwijl ik andere zaken maar niet leek te kunnen onthouden. Ik begon mij af te vragen of dit kon liggen aan een bepaalde manier van leren. Ik bleef veel lezen over de ontwikkelingspsychologie en motorische ontwikkeling van kinderen en dierondersteunende begeleiding.

Vele jaren was ik een vraagbaak voor kennissen met slimme kinderen die niet presteerden naar verwachting. Na jaren met plezier in ons familiebedrijf te hebben gewerkt heb ik de stap genomen en ben ik mijn eerste interesse gaan volgen. Gedreven door passie en het steeds opdoemende onbegrip voor kinderen die wel slim zijn maar vastliepen op school, thuis of bij het sporten of muziek maken en aangemoedigd door vrienden en kennissen ben ik weer gaan studeren. De opleidingen die ik gevolgd heb hadden voor mij tot doel het slimme kind beter te begrijpen en mij vaardigheden eigen te maken om met deze kinderen te kunnen werken op een leuke en onconventionele manier.  Daartoe ben ik opgeleid tot begeleider met de hond als co-coach (Pets4Care), Specialist hoogbegaafdheid (Novilo 2 jaar) met als richting het dubbel bijzondere kind (slimme kinderen met een diagnose als ADHD, Dyslexie, Dyscalculie, ASS e.d.,eindonderzoek: 'Houdt de hond het hoogbegaafde kind bij de les?'), Motorisch Remedial Teacher ( 2 jaar, eindopdracht: Motorisch Remedial Teaching in relatie tot hoogbegaafdheid) , Ernstige Reken-en Wiskundeproblemen en Dyscalculie behandelaar, HBO Jeugd-en Gezinsprofessional en verdiep ik mij in de Reflexintegratie volgens de methodes van Masgutova (MNRI) en Blomberg (Rhythmic Movements)

Werkwijze

'Kinderen zijn niet lastig. Kinderen zijn verschillend, dat is best lastig'

  • Begeleiding kinderen in de leeftijd van 3 t/m 18 jaar.

De begeleiding wordt afgestemd op het kind en kan dus voor ieder kind verschillend zijn. Begeleiding kan voor een korte periode nodig zijn , maar ook voor langere tijd zoals voor zogenaamde 'thuiszitters'. De hulpvraag en het welbevinden van het kind is daarin leidend. De hond wordt ingezet tijdens een lessenpakket betreffende psycho-educatie hoogbegaafdheid. Tijdens deze lessen, door mij ontwikkeld, maakt het hoogbegaafde kind kennis met de 8 uitdagingen voor hoogbegaafden (naar het boek 'de 7 uitdagingen' van Tijl Koenderink) en wordt duidelijk in welke fase van ontwikkeling het kind zich bevindt en waaraan gewerkt kan worden. Het ontwikkelen van een op groei gerichte mindset is een belangrijk onderdeel in alle begeleidingssessies.

Wanneer tijdens de motorische screening die na de intake plaatsvindt blijkt dat de motorische ontwikkeling niet goed doorlopen is, gaan we met psychomotoriek en reflexintegratie aan de slag. De praktijk staat vol met bewegingsspellen, die wij binnen of buiten spelen. Waar mogelijk worden cognitieve uitdagingen waar het kind mee te maken heeft op school meegenomen in de oefeningen.

Leerlingen die pas op de middelbare school vastlopen zijn vaak na een aantal begeleidingssessies alweer een eind op weg en komen soms nog een paar keer terug voor de nodige afstemming tussen studie en ontspanning. Wanneer er een vermoeden bestaat van dyslexie volgen zij een traject waarin wordt uitgezocht op welk vlak zij Remedial Teaching nodig hebben alvorens een dyslexie-onderzoek kan worden aangevraagd.

  • Ouders/verzorgers

Ouders/verzorgers worden via terugkoppelingen op de hoogte gesteld van wat er tijdens de begeleiding is gedaan en besproken. Wanneer zij vragen hebben betreffende de omgang met of opvoeding van het kind krijgen zij tips die ieders gedrag positief beïnvloeden. Vaak blijken ouders zelf ook hoogbegaafd te zijn en soms komen zij daar door hun kind pas achter. Gesprekken met deze ouders zorgen ervoor dat zij zichzelf beter leren kennen en daardoor hun kind beter begrijpen en kunnen begeleiden.

  • Scholen en Jeugdteams

Scholen en Jeugdteams die betrokken zijn bij het kind worden via MDO's (multidisciplinair overleg) en verslagen op de hoogte gehouden. Vaak ontstaat er een fijne relatie tussen leerkrachten, IB-ers van school en mijzelf . Door deze samenwerking kunnen hiaten snel worden opgespoord en dit bevordert de snelheid van het ontwikkelingsproces van de leerling. Niet zelden word ik door deze leerkrachten aanbevolen bij ouders/verzorgers van leerlingen die problemen ondervinden.

Scholen die meer willen doen voor hoogbegaafde leerlingen kunnen bij mij terecht voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek waarin wij samen kunnen bekijken wat ik voor uw school kan betekenen (trainingen betreffende de diverse thema's omtrent begaafdheid, casusbesprekeningen, individuele coaching leerlingen e.d.).

  • Jong JGZ en Consultatiebureaus

Voor Jong JGZ-centra en Consultatiebureaus verzorg ik een training waardoor men de jonge hoogbegaafde baby/peuter/kleuter met een niet goede motorische ontwikkeling leert herkennen, zodat doorverwijzing naar mijn praktijk sneller kan worden gedaan, waardoor latere problemen voorkomen kunnen worden.


Geïnteresseerd?

Neem gerust vrijblijvend contact met mij op, telefonisch of per email. We bespreken wat ik voor u en/of uw kind kan betekenen. Of vraag per email/Whatsapp de folder 'HB-MRT' aan, waarin u meer uitgelegd krijgt over de relatie tussen hoogbegaafdheid en de motorische ontwikkeling.

https://nl.linkedin.com/in/pauline-groeneveld-964097104

Ervaringen

School

Pauline is een mooi mens, met inzichten in en gevoel bij kinderen met diverse talenten. Zij verstaat de kunst om samen met hen te komen tot een ontwikkeling, waarbij het kind zich gehoord en gezien voelt. Het kind mag er zijn met al zijn/haar talenten. Bovendien heeft zij inzicht in wat het kind nodig heeft om te komen tot een positieve ontwikkeling, waarbij het kind zichzelf leert waarderen.

Locatieleider, IB-er en groepsleerkracht 7/8

Leerling

Dankjewel voor alles! Gewoon voor alles. Ik heb zo veel van je geleerd. Ook heb ik meer zelfvertrouwen gekregen. Ik zou wel hele bladen vol kunnen schrijven van wat ik allemaal leuk vond. De manier waarop je mij met alles liet kennismaken is heel fijn. Leren terwijl je sport/beweegt is moeilijk maar dan ken je het wel héél goed! Ik heb wel een goede tip. Blijf jezelf en ga zo door hoe je de lessen nu geeft!

Lola (12 jaar)

Thuiszitter

Een wereld van verschil maakte Pauline Groeneveld voor een vastgelopen thuiszitter met nul vertrouwen in hulpverlening. Gewoon door hem centraal te stellen, mee te bewegen, vertrouwen en tegengas te geven, en nooit op te geven.

Kitty Melkstop,   Gestalt(art)praktijk De Kantorka


Ouder en kind

Dankzij Pauline begrijp ik mijn hoogbegaafde kind beter. Zij heeft mij geholpen om verder te kijken dan zijn gedrag. Ik snap waar hij behoefte aan heeft en kan dit verwoorden richting school. Mijn zoon voelt zich vrij tijdens de begeleiding en durft alles met Pauline te bespreken. Je voelt haar passie om hoogbegaafde kinderen tot hun recht te laten komen.

Benita

Ouder van kind

Onze dochter ontwikkelde in groep 3 een lees achterstand en kon zich slecht concentreren. In het schoolse systeem waar alles draait om goede resultaten raakte zij steeds meer gefrustreerd. Via een tip van bekenden kwamen wij bij Pauline terecht en wat een verademing was dat! Zij leerde onze dochter van haar eigen talenten uit te gaan en te vertrouwen op zichzelf. Wat Pauline met onze dochter deed was echt uniek…… met tal van spel oefeningen veranderde onze dochter van een boos en verdrietig meisje in een mooie meid die goed gegroeid is in het schoolse en zich prima staande houdt. Maar bovenal is ze vrolijk, blij en gelukkig!

Susanne

Leerling

Eerst vond ik school stom en wist ik echt niet meer hoe ik verder moest.
Ik hoorde vaak dat ik geen goede cijfers haalde.
Toen mocht ik naar Pauline.
Dat vond ik eerst spannend, maar toen heeeeel leuk.
Pauline hielp mij met alles en we hebben veel gepraat.
De spelletjes vond ik het leukst.
En met Mellow de hond oefenen was helemaal gaaf.
Nu ben ik weer blij en gelukkig.
Ik denk nog vaak aan Pauline en hoe ze me geholpen heeft.

Elin